طراحی نرم افزار

شرکتداده پردازی نوین شبکه پارسیان ، بعنوان یکی از پیشروان ارائه نرم‌افزارهای مدیریت اطلاعات بوده و با دارا بودن تجربه و آشنایی با انواع ابزارهای مدیریت پایگاه داده و تولید و توسعه نرم‌افزارهای مدیریت اطلاعات، توانایی تولید و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی به سفارش مشتری را نیز دارا می‌باشد.

برخی توانمندی‌های این واحد بشرح زیر عبارتست از :