لینوکس

سیستم عامل مبتنی برRedHat Linux دارای ویژگی برتر، سرعت و ویژگی های امنیتی است که آن را در حیطه میزبانی وب مطرح نموده است.

فضاهای تحت سیستم عامل Linux با استفاده از کنترل پنل برتر جهان C Panel مدیریت می گردد.

 • فضای اشتراکی  -  پهنای باند مطلوب و  پشتیبانی از MYSQL
 • پشتیبانی فضاهای linux با برترین سخت افزارهای سرور
 • پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری 365/7/24

امکانات:

 • CentOS/Red hat
 • Apache lates
 • CPanel
 • 24X 7 Support

امکانات ایمیل بر روی سرورهای لینوکس:

 • Web Mail
 • Spam Assassin
 • Smtp Support
 • Email Aliases
 • Auto Responders
 • Mailing List
 • Catch All
 • Email Forwarding
 • IMAP Support

کنترل پنل:

 • Latest Cpanel: latest
 • Fantastico
 • Hotlink Protection
 • IP Deny Manager
 • PW Protected Directories
 • Instant Blogs
 • Instant Portals
 • Instant PHPnuke
 • Instant Forums
 • Instant Guestbook
 • Instant Counter
 • Instant Form Mail
 • Web Based File Manager
 • PHP Myadmin

مشخصات فنی:

 • CGI
 • PHP 5: 5.2
 • Perl: 5.8
 • Python: 2.4
 • Free Module Installation
 • Htaccess Support
 • SSI
 • SMTP Support
 • Cron
 • Front Page
 • Curl: 7.15