راهنمای انتخاب دامنه

“gTLD”  Domains

مخفف کلمه Commercial که برای سايتهاي همه منظوره پیشنهاد می گردد.

.com

مخفف کلمه Network که معرف شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي و شبكه هاي اطلاع رساني می باشد

.net

مخفف کلمه  Organizations که قالبا توسط مؤسسات و سازمانهاي غير انتفاعي مورد استفاده قرار مي گيرد.

.org

مخفف کلمه Education  که معرف مراکز آموزشي می باشد.

.edu

مخفف کلمه Government که معرف یک نهاد دولتي می باشد.

.gov

مخفف کلمه Business كه خــاص سايتهاي شغلي - تجارتي است.

.biz

مخفف کلمه International بوده كه حوزه اينترنتي سازمان هاي بين المللي را نشان مي دهند

.int

مخفف کلمه Information می باشد و مبین سایتهایی است که به نحوي با امر اطلاع رساني مرتبط مي باشند.

.info

پسوند مناسبی جهت سايتهايي كه به مباحث Web مي پردازند.

.web

اين پسوند خاص افرادی (اشخاص حقيقي) است که مي خواهند براي خودشان Website ايجاد نمایند.

.name

این پسوند به دلیل مشابهت آن با مخفف کلمه (Website) معمولا جهت نمادین وب سايت استفاده می گردد.

.ws

اين پسوند به دلیل مشابهت آن با مخفف کلمه (Television) مورد توجه شبکه های تلويزيونی و ماهواره ای قرار گرفته است.

.tv

اين پسوند، مخصوص موزه ها مي باشد.

.museum

اين پسوند مختص سايتهاي مرتبط با حمل و نقل هوايي می باشد.

.aero

اين پسوند براي انجمن هاي فرهنگي، تربيتي و زبان شناختي كتلن (Catalan) در نظر گرفته شده است.

.cat

پسوند اختصاص داده شده براي شركت هاي تعاوني مي باشد.

.coop

سايت هاي داراي اين پسوند، منبع اطلاعات انساني براي مديران مي باشد كه قصد استخدام كارمند را دارند.

.jobs

اين پسوند نمادی است براي معرفی پايگاهاي فروش و سرويس دهي محصولات موبايل

.mobi

اين پسوند مخففی از کلمه  professional بوده که نمادی از افراد حرفه اي می باشد

.pro

اين پسوند مختص شركت ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات مسافرتی مي باشد

.travel

“.ir” Domains

پسوند دامنه های ايرانی مي باشد و ثبت آن توسط افرادی كه رسما مقيم ايران هستند انجام مي شود.

.ir

اين پسوند مخصوص سازمانها و شركتهاي غير دولتي مي باشد. شركت هاي متقاضي اين پسوند بايد دارای شرکت ثبت شده باشند.

.co.ir

اين دامنه مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور الزامی می باشد.

.ac.ir

اين پسوند مختص براي مدارس، موسسات آموزشی و ساير سازمانهاي آكادميك تحت مجوز وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.

.sch.ir

اين دامنه مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی می باشد.

.net.ir

عموميت اين پسوند براي بخش های اجرايي موسسات و وزارتخانه ها و سازمانهاي زيرمجموعه قواي مجريه، مقننه و قضاييه جمهوري اسلامي ايران بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.

.gov.ir

پسوندي براي انجمن های علمی، سازمانهاي غير انتفاعي رسمي و موسسات بين المللی ثبت شده كه دولت ايران يا يكي از موسسات آن عضو آنهاست و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه الزامی می باشد.

.org.ir

كاربرد اين پسوند براي اشخاص حقيقی تابع کشور ايران بوده و ارائه تصوير شناسنامه متقاضی الزامی مي باشد.

.id.ir